De zwaarden winkel van Nederland
Scherpe samurai zwaarden
Snelle levering
Gratis verzending vanaf 250

Algemene voorwaarden

Aanvaarding voorwaarden

 

Bij elke aankoop op deze website dient u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden

 

 

 

 

Leeftijd:

Bij aankoop van enig blank wapen van deze website verklaard u de leeftijd van 18 jaren te hebben bereikt.

Alle wapens die u vind op deze website mogen vrij voor handen gehouden worden door personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

 

 

 

Retourtermijn bedraagt 14 dagen

U kunt het artikel zonder opgaaf van redenen retour sturen.

Indien u wilt overgaan tot retournering van het door u bestelde artikel dan dient u het product onbeschadigd in originele staat en compleet met alle toebehoren te retourneren. 

De kosten van het retour sturen komen voor rekening van de klant. De klant dient er zorg voor te dragen dat het artikel op zorgvuldige wijze wordt geretourneerd. De klant blijft verantwoordelijk voor het artikel tot het door ons in goede staat is ontvangen. 

 

 

Uitgezonderd van de 14 dagen termijn:

- Speciaal bestelde artikelen op uw verzoek

- Op uw verzoek bewerkte artikelen

- Indien er iets mankeert aan het product, dient u dit binnen 3 dagen na ontvangst aan ons te melden 

 

 

 

Hoe kunt u retourneren?

Stuur een mailtje binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel naar: [email protected]

U ontvangt dan verdere instructies voor de retournering. 

Voor aanvang van de 14 dagen is beslissend het moment van aflevering (via de track en trace)

Bezichtigde/ aangekochte producten in de showroom kunnen niet geretourneerd worden. Deze vorm van retourneren geldt alleen voor verkoop op afstand. 

Bij gebruikssporen of beschadigingen behouden wij het recht de retour te weigeren.

De kosten voor retourzending komt voor rekening van de klant. 

 

 

Voorkom schade bij retourzending en pak het product goed in. Producten die zijn beschadigd tijdens het retourtransport door onvoldende of niet toereikende verpakking, nemen wij niet retour. Dit ter beoordeling van samurai-zwaarden.com

Ook blijft de klant/de door hem gebruikte vervoerder aansprakelijk voor de retourzending.

 

Beschadigde artikelen

Indien u een artikel heeft ontvangen dat beschadigt of incompleet blijkt te zijn, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen. Wij zullen in overleg met u het probleem oplossen. Deze oplossing kan bestaan uit: 

  1. Levering van een vervangend artikel of 
  2. Retour van uw aankoop bedrag. 

Indien u geld retour krijgt, of een vervangend artikel, bent u gehouden om gehoor te geven aan verzoek van ons om het beschadigde product aan ons retour te sturen.

 

 

Indien u een artikel heeft ontvangen dat beschadigt of incompleet blijkt te zijn dan dient u ons hiervan binnen 3 dagen na ontvangst op de hoogte te stellen. U kunt dit doen door een email te sturen naar: [email protected]

 

Na deze termijn kan de koper geen beroep meer doen op dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.

 

 

Vertraging/geen levering

Indien er sprake is van een vertraging in de levering, dan kan samurai-zwaarden.com hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

samurai-zwaarden.com spant zich in de producten op tijd te leveren.

Indien het product niet door de klant ontvangen wordt, zal samurai-zwaarden.com eenzelfde product ter vervanging sturen of het aankoop bedrag terug storten.

Bij vertraging of bij geen levering, is samurai-zwaarden.com niet aansprakelijk voor gevolg/nevenschade.

 

Verzending binnen Nederland of Belgie:

De verzendkosten naar een adres in Nederland zijn 8,95 euro.

 

Omruilen:

Indien u om welke reden dan ook, het door u bestelde artikel wilt ruilen voor een ander artikel dan dient u dit tijdig binnen 14 dagen na ontvangst te melden. Wij zullen in overeenstemming met u het vervangende artikel overeenkomen en eventuele prijsverschillen verrekenen. Het door u ontvangen artikel moet in onbeschadigde staat en compleet retour worden gezonden. De verzendkosten en retourkosten komen voor rekening van de klant. 

 

 

Retour van uw aankoop bedrag

Dit zal geschieden binnen 30 dagen nadat u de melding bij ons heeft gedaan m.b.t. retour van het artikel of beschadiging van het artikel. Indien u een nieuw artikel wilt ontvangen zullen wij dit samen met u afstemmen en eventuele prijsverschillen verrekenen. 

 

 

samurai-zwaarden.com is niet aansprakelijk voor zaken die voortvloeien uit de aanschaf van artikelen uit ons assortiment

 

 

Toepasselijk recht:

Bij geschillen tussen u en samurai-zwaarden.com is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing

 

 

 

Privacy:

Alle persoonsgegevens zullen worden alleen voor eigen gebruik opgeslagen. 

samurai-zwaarden.com zal nooit persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, tenzij dit gevorderd wordt door politie of justitie. 

Uw gegevens worden veilig bewaard op een interne database welke niet te benaderen is van buitenaf. U zult van ons geen reclame en dergelijke ontvangen. 

Slechts de personen die zich opgegeven hebben voor de nieuwsbrief zullen reclame en update meldingen van ons krijgen die te allen tijde kan worden afgemeld.

 

 

 

De samurai-zwaarden.com website wordt onderhouden door samurai-zwaarden.com. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. samurai-zwaarden.com behoudt zich het recht voor deze website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk onaangekondigd aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze website en de disclaimer daarom regelmatig om eventuele aanpassing of wijzigingen te lezen. 

 

 

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder mede begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan samurai-zwaarden.com en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website. Voor vragen omtrent deze bepalingen en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website kunt u terecht bij de webmaster: [email protected]

 

 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie over deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. samurai-zwaarden.com spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk up-to-date te laten zijn. samurai-zwaarden.com sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte gegevens en/of informatie en ieder gebruik uitdrukkelijk uit. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, drukfouten en kleurafwijkingen en minimale productafwijkingen  vallen daarom buiten de verantwoording van samurai-zwaarden.com. 

 

 

 

Beschikbaarheid

samurai-zwaarden.com spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid van deze website. 

 

 

Privacy statement

De privacy van de bezoekers aan onze site wordt gerespecteerd door degene die binnen samurai-zwaarden.com verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de achterliggende procedures. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag. Wij gebruiken uw gegevens voor de verwerking van uw verzoek om informatie en uw bestellingen. Wij leggen geen IP-adres en gegevens die betrekking hebben op uw bezoek vast. Dit geldt niet voor de gegevens op de in deze website gebruikte formulieren. U heeft het recht om de informatie die we van u hebben, op te vragen. Eventueel kan de informatie, op uw verzoek, gecorrigeerd worden. Voor meer informatie over onze policy kunt u contact opnemen met: [email protected]

 

 

Indien u een rembours pakket weigert aan te nemen, zijn wij gemachtigd de hiervoor gemaakte kosten van u terug te vorderen.

 

 

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, geeft u aan deze te begrijpen en gelezen te hebben. Daarnaast tevens 18 jaar of ouder te zijn indien u een item aanschaft waar de minimum leeftijd 18 jaar voor is.

 

 

All rights reserved. Unauthorised copying, reproduction, rental, public performance or broadcast of this site is a violation of applicable laws. All other trademarks are property of their respective owners. This site is made by samurai-zwaarden.com

 

De zwaarden winkel van Nederland
Scherpe samurai zwaarden
Snelle levering
Gratis verzending vanaf 250